fbpx
Ecommerce 2021: Fakty, o których nikt nie mówi

Ecommerce 2021: Fakty, o których nikt nie mówi

Wzrost rynku eCommerceTak mówią nagłówki portali biznesowych. To fakt, więcej osób kupuje w Internecie, ale jak sytuacja wygląda z perspektywy właściciela sklepu online Kilka faktów z codziennych zmagań w branży e-commerce: W I kwartale 2021 roku przybywa ponad 2 tys....
Remarketing – co koniecznie musisz o nim wiedzieć

Remarketing – co koniecznie musisz o nim wiedzieć

Remar­ke­ting zyskał sobie opi­nię naj­sku­tecz­niej­szego i naj­bar­dziej efek­tyw­nego spo­sobu docie­ra­nia do odbior­ców. Zna­jąc ogrom moż­li­wo­ści tej tech­niki i korzy­ści pły­ną­cych z jej zasto­so­wa­nia nie spo­sób się z tym nie zgo­dzić. Umie­jętne...