Remarketing – co koniecznie musisz o nim wiedzieć

Remar­ke­ting zyskał sobie opi­nię naj­sku­tecz­niej­szego i naj­bar­dziej efek­tyw­nego spo­sobu docie­ra­nia do odbior­ców. Zna­jąc ogrom moż­li­wo­ści tej tech­niki i korzy­ści pły­ną­cych z jej zasto­so­wa­nia nie spo­sób się z tym nie zgo­dzić. Umie­jętne wyko­rzy­sta­nie remar­ke­tingu wpływa pozy­tyw­nie na zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści Two­jej marki i na osią­gnię­cie zało­żo­nych celów bizne­so­wych.   Rema­rek­ting w prak­tyce Naj­pro­ściej mówiąc remar­ke­ting to tech­nika,…

Poznaj typy i cele reklam na Facebooku

Budowa świadomości i rozpoznawalności marki Czy chcesz, aby więcej osób wiedziało o Twojej firmie? Pierwszym krokiem do sprzedaży produktu lub usługi jest budowanie rozpoznawalności marki. Użytkownicy chętniej decydują się na zakup, jeżeli kojarzą lub znają markę. Ten cel reklamy na Facebooku powinieneś wybrać gdy: chcesz zwrócić uwagę osób, które mogą być potencjalnie zainteresowane Twoją ofertą. chcesz, aby wiele…

8 zaskakujących korzyści pozycjonowania dla małych firm

Żyjemy w erze cyfrowej i większość konsumentów znajduje sklepy albo firmy za pośrednictwem wyszukiwarek. Dla małych biznesów, które chcą być konkurencyjne na rynku, optymalizacja pod wyszukiwarki (SEO – search engine optimization) to konieczność. Korzyści z takiego rozwiązania wykraczają daleko poza zwiększony ruch na stronie i lepszą widoczność. W rzeczywistości SEO może istotnie wpłynąć na Twój…

5 kroków jak dostosować stronę do urządzeń mobilnych ?

1. Przetestuj stronę Zrób test optymalizacji mobilnej i sprawdź czy Twoja strona jest przyjazna dla urządzeń mobilnych. Jeżeli nie to już czas najwyższy, aby się tym zająć. Jeżeli narzędzie nie widzi Twojej strony to sprawdź czy jest ona w indeksie Google. 2. Zadbaj o użytkownika Przy dostosowaniu strony do urządzeń mobilnych zadbaj o to, aby użytkownik mógł…